แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ไตรมาสที่ 2/2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ไตรมาสที่ 1/2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4/2565 (ปรับแผน)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4/2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3/2565 (ปรับแผน)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3/2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2/2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1/2565 (ปรับแผน)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1/2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4/2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ไตรมาสที่ 3/2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ไตรมาสที่ 2/2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ไตรมาสที่ 1/2564 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 3/2563

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 2/2563

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1/2563

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 4/2562

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 3/2562

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 2/2562

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1/2562

Additional information