แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 3/2562

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 2/2562

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1/2562

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

รายรับ - รายจ่าย

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2562

 

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561

 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2561

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2560

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2560

Additional information